Financování

  1. 1. část kupní ceny

    1. část kupní ceny ve výši 15 % do 7 dnů po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
  2. 2. část kupní ceny

    2. část kupní ceny ve výši 40 % do 10 dnů po zápisu rozestavěných jednotek do katastru nemovitostí
  3. 3. část kupní ceny

    3. část kupní ceny ve výši 45 % do 10 dnů po vydání kolaudační souhlasu a provedení zápisu dokončených jednotek do katastru nemovitostí