Technická specifikace a standardy boxů ViPark

A. Úvod

 

Areál ViPark se nachází v jižní části města Brna, v městské části Černovice, na ulici Vinohradská. Ve dvou etapách budou vybudovány dva zrcadlově otočené objekty SO 01 a SO 02, celkem  s 26 podnikatelskými  boxy. I. etapa (B1 -B13), II. etapa (A1-A13). Prostory boxů jsou vhodné jako sklady a výrobní prostory s administrativním, obchodním a sociálním zázemím. Boxy mají svá parkovací místa a manipulační plochu.

Jedná se o uzavřený areál s oplocením a vjezdovou bránou. Před areálem bude vybudována nabíjecí stanice pro elektromobilitu. Zvolená lokalita disponuje výbornou dostupností do samého centra Brna, tak i dostupností na dálnice D1 a D2.

 

 

B. Dispoziční členění objektu

 

Objekt je rozdělen na 13 samostatných boxů, vždy s vlastním vstupem a vjezdem ze severozápadní strany. Část boxu je dvoupodlažní – obchodní, administrativní, hyg. zázemí, část boxu je jednopodlažní, halová – sklad, drobná výroba, obchod. Užitnou plochu haly lze zvětšit dodatečnou vestavbou.

 

 

C. Popis boxu

 

Dispozice boxu:
       1.část - dvoupodlažní vestavba s kancelářskými a obchodními prostorami (showroom) a hygienickým zázemím, dále „administrativa“
       2.část - jednopodlažní halový prostor, není dispozičně rozdělen dále „sklad“

Rozměr boxu: š 12m x d 30,8m

Celková výška objektu (po atiku): 9,0m

Modulové rozměry: (6 x 12 m) x 7,0 ms nosnými sloupy 400x400 mm

Světlé výšky:
       1. část – 1NP 3,065m , 2NP 3,725m
       2. část – 7m po spodní hranu vazníků

PENB: Klasifikační třída – velmi úsporná „B“

 

 

D. Konstrukce a systémy objektu

 

1. Základy

 • Hlubinné založení pro ŽB skelet – vrtané piloty
 • Pro schodiště – základový pas

2. Skeletový nosný systém

 • Železobetonový montovaný skelet
 • Železobetonové vazníky
 • Vestavba v 1. části – stropní kce z předpjatých panelů SPIROLL

3. Střešní konstrukce

 • Plochá střecha s min. spádem 1,5ose zvýšenou atikou
 • Odvodnění – střešní vpusti
 • Střešní krytina  -folie tl. 1,5 mm,
 • Tepelná izolace z desek EPS, tl. 200 mm a desek z minerální vlny 2x 30 mm na trapézovém plechu

4. Obvodový plášť

 • Sendvičové panely tl. 200mm (jádro minerální vlna), barva kombinace RAL 9006 (šedo – stříbrná), RAL 7016 ( antracitová – šedá), barevný pruh nad okny RAL 1015 (béžová)

5. Podlahy

 • Sklad a vjezd - ŽB deskadrátkobetonovátl. 200mm s únosností 5000kg/m2, finální povrch s metalickým vsypem
 • Administrativa-  ŽB deska,  finální vrstva keramická dlažba (600x600mm) v 1.NP, koberec ve 2. NP, hygienické zázemí keramická dlažba (300x300mm)

6. Vnitřní příčky

 • Sendvičové panely tl. 100mm s výplní z minerální vlny – dělící stěna mezi boxy
 • Sádrokartonové
 • Zděné tl. 250mm

7. Stropy

 • Administrativa, sklad – bez podhledů, trapézový plech, stropní panely
 • Hygienické  zázemí – sádrokartonový podhled

8. Výplně otvorů

 • Okna – otevíravá i neotevíravá, hliníková – RAL 7016 (tmavě šedá),
 • Dveře – vstupní hliníkové, prosklené, únikové dveře  ocelové plné,  RAL 7016, vnitřní CPL šedé, ocelová zárubeň lakovaná, šedá
 • Vrata – sekční, dvoje průmyslová vrata výsuvná, el. ovládaná, vstupní  vrata s dveřmi (š 90cm), vnitřní vrata bez dveří, bez prosvětlovacích prvků, RAL 7016

9. Schodiště

 • Jednoramenné, zalomené, prefabrikované s mezipodestou, š. ramene 1250mm, betonová konstrukce
 • zábradlí – ocelové, povrchová úprava,barva šedá

 

 

E. Technické vybavení, instalace

 

1. Vytápění

 • Administrativní prostory jsou vytápěny klimatizačními jednotkami
 • Sklad a vjezd jsou vytápěny plynovými teplovzdušnými jednotkami Sahara

2. Vzduchotechnika, klimatizace

 • tři klimatizační jednotky v prostoru administrativy s nástěnným ovladačem, venkovní jednotka je umístěna na střeše. Jednotka řeší klimatizaci a vytápění showroomu a kanceláří
 • nucené větrání úklidových prostor a hyg. zázemí ventilátorem v podhledu, ostatní prostory přirozeně okny, vraty, otevíratelnými světlíky.

3. Elektroinstalace, osvětlení

 • Rozvaděč nástěnný (silnoproud) umístěn v prostoru skladu
 • Datový rozvaděč umístěn v showroomu
 • Osvětlení LED svítidly
 • Nouzové osvětlení
 • Kamerový a zabezpečovací systém není součástí standardu
 • Navržený instalovaný příkon pro box 24,8 kVA
 • Osvětlení  v prostorech kanceláří 500 lx, svítidla zavěšená na lankách
 • Osvětlení sklad 200 lx, svítidla zavěšena na žlabech s kabeláží
 • Osvětlení chodeb 100lx
 • Nouzové osvětlení
 • Zásuvková skříň ve skladu – 2x 230V/16A, 1x400v/16A
 • V administrativní části zapuštěné jednofázové zásuvky  a zásuvky PC
 • Rozvaděč boxu – nástěnný, umístěný ve skladu s jištěním světelných a zásuvkových obvodů, zásuvkových skříní,  vrat, RACK, světlíků.
 • Rozvaděč technologie topení daného boxu – nástěnný , umístěný ve skladu s jištěním obvodů topení/VZT, bojleru.

 

 

F. Interiérové provedení jednotlivých místností – standard

 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

1.01 Showroom

 • Keramická dlažba, 600x600mm
 • SDK, bílá výmalba, keramický sokl 100mm
 • Bez podhledu – spiroll
 • Světla zavěšená
 • Dveře CPL, ocel. zárubeň, v barvě šedé
 • Klimatizační jednotka

1.02 Úklidová komora

 • Keramická dlažba, 300x300mm
 • Sendvičový panel, keramický obklad do v 1200 mm
 • SDK podhled
 • Světla přisazená LED
 • Dveře CPL, ocel. zárubeň, v barvě šedé
 • Nucená ventilace
 • Výmalba bílá

1.03 WC

 • Keramická dlažba, 300x300mm,
 • Keramický obklad  200x400mm
 • SDK podhled
 • Světla přisazená LED
 • Dveře CPL, ocel. zárubeň, v barvě šedé
 • Nucená ventilace
 • Výmalba bílá

1.04 Předsíň WC

 • Keramická dlažba, 300x300mm, šedá
 • Keramický obklad  200x400mm do v 1200 mm
 • SDK podhled, v 2600mm
 • Světla přisazená
 • Dveře CPL, ocel. zárubeň, v barvě šedé
 • Nucená ventilace
 • Výmalba bílá

1.05 Vjezd

 • Drátkobeton, metalický vsyp
 • Sendvičový panel
 • Světla zavěšená LED
 • Vstupní  výsuvná vrata s dveřmi  š 90 cm
 • Vnitřní výsuvná vrata plná

1.06 Sklad

 • Drátkobeton, metalický vsyp
 • Sendvičový panel
 • Světla LED přisazená ke žlabu s kabeláží
 • Strop – přiznaná vlna trapézového plechu
 • 2x otevíravé světlíky, 2x neotevíravé

1.07 Schodiště

 • Betonové, dlažba
 • SDK/štuková omítka, výmalba bílá
 • Zábradlí ocelové, barva šedá

 

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

2.01 Kancelář

 • Koberec, soklová lišta – koberec
 • SDK, bílá výmalba
 • Přiznaná vlna trapézového plechu
 • Osvětlení LED, zavěšeno
 • Klimatizační jednotka 2x
 • Výmalba bílá

2.02 Kuchyňka

 • Keramická dlažba, 300x300mm,
 • SDK, keramický obklad,
 • Přiznaná vlna trapézového plechu
 • Příprava pro kuchyňskou linku a spotřebiče
 • Světlovod
 • Výmalba bílá

2.03 Předsíň WC

 • Keramická dlažba, 300x300mm
 • SDK, keramický obklad
 • SDK podhled
 • Nucená ventilace
 • Výmalba bílá

2.04 WC

 • Keramická dlažba 300x300mm
 • SDK, keramický obklad
 • SDK podhled
 • Nucená ventilace
 • Výmalba bílá

 

 

G. Napojení na inženýrské sítě

 

Stávající areál je napojen na veškeré inženýrské sítě, některé stávající přípojky budou využity pro novostavbu (plyn, kanalizace), nově je navržena přípojka vody a trafostanice. Nově budou budovány areálové sítě (rozvod EE, kanalizace, voda, plyn), včetně retence a zasakování dešťových vod. Každý box bude mít samostatnou přípojku plynu a elektřiny. Dále budou vybudovány nové zpevněné plochy, parkování a areálové komunikace.

Pro řešený areál (26 boxů) je požadovaný příkon 645 kVA, odpovídá proudu 935 A při zadané soudobosti.  Před areálem bude vybudován Wallbox – nabíjecí stanice.

 


Developer si vyhrazuje právo nahradit výrobek uvedený v technické specifikaci, standardu jiným, a to se stejnými nebo srovnatelnými parametry.